Reforma SABANELL

Adequació d'un edifici plurifamiliar a 1a línia de mar. Blanes.