Ascensor SALVAMENT

Imatges virtuals d'un ascensor a la zona del Salvament. Sant Feliu de Guíxols.