Reforma FONTFREDA

Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat catalogat. Platja-d'Aro.