Carrer COLOM

Reurbanització del carrer Cristòfol Colom. Sant Feliu de Guíxols.